Hallinnointi

Hallinnointi

Vincit Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Vincitin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.
Vincit ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) suosituksia.

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.