Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 20.3.2024, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista päätettiin maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous.

Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana ja hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot päätettiin maksettavaksi rahana.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Yhtiön toimitusjohtajan palvelusuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti, toimitusjohtaja on oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan palkkioon.