Sijoittajat

Näkymät

Näkymät ja ohjeistus

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 27.10.2022 klo 8:55):

Vincitin vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kannattavuuden arvioidaan jäävän alhaisemmaksi.

Vincitin koko vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 84,0 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (%) ennen kertaeriä arvioidaan olevan yli 6,0 %.

Bilot-transaktioon liittyvien kertaerien arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 2,0 miljoonaa euroa.

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2022

Vincit tiedotti 21.4.2022 luopuvansa ohjeistuksesta vuodelle 2022 yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyä Vincitin ja Bilotin sulautumisen. Samalla Vincit myös kertoi, että sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Vincit tiedotti 28.9.2022 että aikaisemmin tiedotetusta aikataulusta poiketen, Vincit julkaisee vuoden 2022 päivitetyn ohjeistuksen vasta liiketoimintakatsauksen 1.1.-30.9.2022 yhteydessä 27.10.2022.