Hallinnointi

Hallitus

Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020), mutta yhtiön hallitus kuitenkin arvioi jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain.

Tietoa Vincitin hallituksen osakeomistuksista löydät täältä.

Hallituksen kokoonpano

Mikko Kuitunen, s. 1980

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen, sijoittaja
Koulutus: DI

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Mikko Kuitunen toimi Vincitin toimitusjohtajana sen perustamisesta 2007 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka, ja palasi toimitusjohtajaksi 1.6.2018-31.7.2021. Ennen Vincitin perustamista Mikko toimi erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia Hightech Oy:ssä ja Sasken Finland Oy:ssä vuosina 2004–2007. Mikko toimi aiemmin myös Vincitin jakautumisen yhteydessä perustetun Amor & Labor Oy:n toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustoimet

Lisäksi hän on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti useiden yritysten hallitustyöskentelyyn.

Riippumattomuus

Riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Artti Aurasmaa, s. 1975

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Staria Oyj:n toimitusjohtaja
Koulutus: KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Ennen Starian toimitusjohtajuutta Artti on työskennellyt toimitusjohtajana Martela Oyj:ssä, Ropo Capital Oy:ssä, Stella Care Oy:ssä sekä 3 Step IT Group Oy:ssä toimitusjohtajana, operatiivisena johtajana sekä talousjohtajana.

Keskeiset luottamustoimet

Artti toimii YTK:n (Yleinen työttömyyskassa) hallituksen jäsenenä sekä Bookers Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Mervi Airaksinen, s. 1980

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Microsoft Oy:n toimitusjohtaja
Koulutus: KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Ennen Microsoftia Mervi on toiminut mm. Cisco Systems Suomen ja Baltian sekä Also Suomen toimitusjohtajana ja Elisalla kehitystehtävissä.

Keskeiset luottamustoimet

Hallitus- ja neuvonantajaroolissa hän on Learning Intelligence Group:ssa (hallituksen puheenjohtaja), Nordic Morning Group:ssa (hallituksen varapuheenjohtaja), YTK:ssa (yleinen työttömyyskassa), Vaasan Yliopistolla sekä Teknologiateollisuudessa.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Eka Ruola, s. 1970

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Suomen kansalainen
Päätoimi: Luova johtaja, Nitro
Koulutus: KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Eka Ruola yksi Suomen tunnetuimmista ja palkituimmista luovista johtajista ja brändistrategeista. Hän työskentelee tällä hetkellä Nitro Oy:n luovana johtajana. Hän on urallaan työskennellyt mm. TBWA\Helsingin vastaavana luovana johtajana sekä usean vuoden Hasan-ryhmän konsernijohtajana ja vastaavana luovana johtajana. Tällä hetkellä hän toimii asiantuntijana ja sijoittajana oman yrityksensä Ruola's Platform Oy lukuun.

Keskeiset luottamustoimet

Ruola toimii myös Kyrö Distilleryn hallituksessa.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Pekka Vähähyyppä, s. 1960

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Koulutus: KTM ja eMBA

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Pekka toimi Stockmannin talousjohtajana vuosina 2019-2022, ja ennen sitä hän toimi Finnair Oyj:n talousjohtajana vuosina 2015-2019. Sitä ennen hän toimi talous- ja rahoitushallinnon johtotehtävissä muun muassa Stockmann Oyj:ssä, Nestlén pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, OKO-Venture Capitalissa ja A-lehdissä.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Arto Martonen, s. 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Pääomasijoittaja, hallitusammattilainen
Koulutus: Tradenomi

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Arto Martonen on toiminut yrittäjänä Motley Agency Oy:ssä vuosina 2010-2021

Keskeiset luottamustoimet

Arto Martonen on toiminut päätoimisena hallitusammattilaisena sekä pääomasijoittajana. Arto toimii hallituksen puheenjohtajana Motley Mothership Oy:ssä sekä Kick AI Ltd Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä NBI Nordic Beauty Import Oy:ssä, Global Tire Technologies NV:ssä, Alexandria Oyj:ssä, Courtjester Oy.ssä, Kiinteistömaailma Oy:ssä, Noble Holdings Oy:ssä ja Woodia Oy:ssä.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Frank Korsström, s. 1958

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Koulutus: DI, KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Frank Korsström on tehnyt pitkän uran konsultoinnin parissa (SIAR, BCG, Accenture). Hän työskenteli vuoteen 2020 asti Suomen Accenturen maajohtajana ja Pohjoismaiden johtajana.

Muut luottamustoimet

Frank on toiminut Senior Advisorin roolissa sekä hallitusammattilaisena (Hartwall Capital, Ficolo, Rej-Design, Boing Solutions, Trailmaker).

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta