Sijoittajat

Listautuminen 2016

Listautuminen 2016

Vincit Group Oyj:n (”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 27.9.2016. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan 4.10.2016 klo 16.30. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi 30.9.2016 kello 16.30.

Listautumisannissa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) ja Yhtiön kolme osakkeenomistajaa sitoutuivat myymään enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Toteutunut allokaatio Listautumisannissa oli seuraava:

  • 670 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)

  • 1 390 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)

  • 500 000 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 4,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 3,78 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 17.10.2016. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VINCIT ja ISIN-tunnus on FI4000185533.

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja toimii First North Finland -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä

27.9.2016 klo 9.30 Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin merkintäaika alkoi
30.9.2016 klo 16.30 Henkilöstöannin merkintäaika päättyi
4.10.2016 klo 16.30 Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika keskeytettiin
6.10.2016 Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin
17.10.2016 Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finland -markkinapaikalla