Sijoittajat

Osinko

Osinko

Vincitin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.