Sijoittajat

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Osakkeenomistajan tulee tehdä liputusilmoitus yhtiölle ja Finanssivalvonnalle käyttämällä Finanssivalvonnan sivuiltalöytyvää liputusilmoituslomaketta.

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen investor@vincit.com

Varmistus viestin perille menosta: talousjohtaja Kimmo Kärkkäinen, kimmo.karkkainen@vincit.fi, puh. +358 40 562 2757

Vincitin vastaanottamat liputusilmoitukset