Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Vincit Oyj noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sovellettavan sääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n antamaa sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiöllä on sen hallituksen vahvistama oma lainsäädäntöä ja ohjeistuksia täydentävä sisäpiiriohje.

MAR ei erottele pysyviä sisäpiiriläisiä ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä. Erillisen pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan luettelon ylläpitäminen on yhtiön päätettävissä ja Vincit Oyj on päättänyt olla perustamatta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo laaditaan, kun yhtiössä on meneillään hanke. Vincit Oyj:n hallitus tai toimitusjohtaja määrittelee tapauskohtaisesti valmisteltavan asiakokonaisuuden tai järjestelyn hankkeeksi. Hankkeella tarkoitetaan yhtiön toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on yhtiön käsityksen mukaan sisäpiirintietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt. Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen valmisteluun tai ovat muutoin tietoisia luottamuksellisena pidettävästä hankkeesta.

Suljettu ikkuna

Vincit noudattaa suljetun ikkunan periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana Vincitin johtotehtävissä toimivat henkilöt, eli hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Vincitin rahoitusvälineillä ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja liiketoimintakatsauksen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Muina ajankohtina kaupankäynti Vincitin rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiirintietoa.

Yhtiö on asettanut ns. laajennetun suljetun ikkunan myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille.