Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.