Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Kirsi Jantunen (KHT).