Sijoittajat

Strategia

Strategia

Vuoden 2021 lopussa päivitimme vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme, joka tarkentaa kasvumme fokusta ja kehittämisen painopistealueita.

Strategiset valintamme ovat seuraavat:

  • Digitaalisen myynnin ja asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on palveluliiketoimintamme kansainvälisen kasvun ja tulevaisuuden konsultointikyvykkyyksien painopisteenä.

  • Digitaalisten palveluiden laajamittainen suunnittelu- ja toteutusosaaminen muodostaa jatkossakin liiketoimintamme ytimen. Kasvupanostuksia suunnataan entistä tarkemmin valittuihin asiakassegmentteihin ja markkinoihin

  • Panostamme modernien digiratkaisujen ylläpitopalveluiden kehittämiseen ja tavoittelemme jatkuvalaskutteisen liikevaihdon merkittävää kasvua palveluliiketoiminnassa.

  • Vahvistamme asemaamme houkuttelevana työpaikkana nykyisille ja tuleville osaajille luomalla monipuolisempia kansainvälisiä kehittymispolkuja sekä panostamalla työhyvinvointiin.

Vuoden 2022 yhdistyminen Bilot Oyj:n kanssa vauhdittaa Vincitin strategiaan liittyvää lupausta panostaa asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja kokonaisvaltainen asiakaskokemus ovat keskiössä ja kansainvälisen kasvun painopiste Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tarkoituksenamme on kuitenkin tarkentaa strategiaamme vielä vuoden 2022 aikana vastaamaan paremmin yhdistymisen myötä syntyneitä strategisia mahdollisuuksia.

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmäämme

Avainluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme