Sijoittajat

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

“Liiketoimintamallien murroksen keskellä olevat yhtiöt tarvitsevat ketterämpiä strategisia kumppaneita tukemaan digitaalisen liiketoiminnan muutosmatkaansa. Kokonaisvaltainen asiakaskokemus, kestävät digitaaliset liiketoimintamallit ja datan hyödyntäminen uudella tavalla läpi arvoketjujen toimivat kasvuhakuisten yhtiöiden muutoksen ajureina. Bilot-fuusion myötä uusiutuneen Vincitin tarjoamassa yhdistyy liiketoimintalähtöinen muotoilu, räätälöity ohjelmistokehittäminen, datakyvykkyydet sekä laaja osaaminen erityisesti SAP-ekosysteemin teknologioissa. Tämä yhdistelmä on jo kuluvan vuoden aikana herättänyt uutta mielenkiintoa Vincitiä kohtaan johtavien brändien, valmistavan teollisuuden, sekä vähittäis- ja tukkukaupan asiakasyritysten parissa, jotka hakevat vaihtoehtoja suurille IT-jäteille.

Toisaalta asiakkaiden digimaturiteetin kasvaessa, ostokäyttäytyminen on siirtymässä perinteisistä projektitoimituksista kohti parhaiden tiimien rakentamista asiakkaiden omiin digitaalisten palveluiden kehitysyksiköihin. Samalla digitaalisten asiantuntijoiden työntekijämarkkinat ovat murroksessa paikkariippumattoman työn yleistyessä ja vaihtoehtojen lisääntyessä. Vincitin vahva maine digitaalisten huippuasiantuntijoiden kotina tarjoaa erinomaisen kasvupohjan jatkaa asiakkaiden digikehityshankkeiden kiihdyttäjänä.

Yhdysvalloissa olemme onnistuneet rakentamaan suomalaiselle ohjelmistokehitysosaamiselle rakentuvan kasvutarinan, jonka skaalaamiseen panostamme nyt entisestään. Syksyllä Vincit USA sai jälleen tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja uusi paikkansa maineikkaalla Inc. 5000 -listalla. Uskomme Yhdysvaltojen markkinoiden olevan vähemmän altis taantumariskille, kun taas Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja korkotason nousu luovat enemmän epävarmuutta Euroopan markkinoille.

Vincit on menestynyt erinomaisesti kisassa parhaista digiosaajista. Työnantajakuvaan keskittyneen tutkimus- ja konsultointiyhtiö Universumin toteuttaman ammattilaistutkimuksen mukaan Vincit on Suomen neljänneksi houkuttelevin IT-alan työnantaja. Lisäksi Vincit valittiin tänä vuonna neljännen kerran Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. Haluamme jatkossakin olla tunnettu luovana, ketteränä ja piinkovana digitaalisena huippuasiantuntijaorganisaationa - mutta myös mukavana työpaikkana, jossa on parhaat kollegat ja joiden kanssa asiakkaat haluavat tehdä mielellään töitä.

Olemme kohdanneet viime vuosina pandemian ja geopoliittisten kriisien myötä äärimmäisiä haasteita niin yksilöinä kuin organisaatioina. Työ- ja markkinaympäristön muutos vaatii meiltä kaikilta uudenlaista sinnikkyyttä ja kykyä toimia epävarmuuden keskellä myös jatkossa. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja vincitläisiä tähänastisesta matkasta. Olen todella ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan näissä haastavissa olosuhteissa ja uskon, että menestymme yhdessä myös jatkossa.“