Sijoittajat

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Vincit on onnistunut ihmislähtöisellä yrityskulttuurillaan rakentamaan yhtiöön valtavan määrän huippuosaamista. Mahdollisuudet suurempaan vaikuttavuuteen ovat nykyistä liiketoimintaa vieläkin laajempia. Syksyn 2021 strategiatyön tavoitteena oli määrittää yhtiölle selkeä suunta ja valinnat tulevien vuosien painopistealueista, jotta voimme keskittyä valjastamaan koko potentiaalimme valittujen kasvupolkujen rakentamiseen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vahvan ihmislähtöisen johtamiskulttuurin rinnalle haluamme entistä enemmän tuoda asiakkaille, heidän loppuasiakkailleen ja koko planeetalle tuotetun arvon toimintamme keskiöön.

Kaikki myynti toimialasta riippumatta digitalisoituu nopeasti. Osaamisemme tällä alueella avaa meille mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisesti ja yleistä IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Digitaalisen myynnin ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen nostaminen kasvustrategiamme ytimeen on luontaista jatkumoa kuluneen vuoden aikana toteutetuille yritysostoille Suomessa (Bonsky Digital) ja Yhdysvalloissa (Vuria). Meillä on jo nyt vahva osaaminen ja näytöt digitaalisen myynnin kyvykkyyksien rakentamisesta asiakkaillemme ja pyrimme jatkossa entistäkin syvempiin asiakassuhteisiin. Vahvemman aseman saavuttamiseksi kehitämme palvelutarjontaamme koko Vincitin laajuisesti niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyin.

Nykyiset asiakkaamme ja monipuolinen osaaminen muodostavat perustan Vincitin liiketoiminnalle jatkossakin ja teemme kasvupanostuksia valikoituihin asiakassegmentteihin. Yhtenäistämme toimintamallit modernien digipalveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja lisäämme systemaattisesti jatkuvalaskutteisen liikevaihdon osuutta palveluliiketoiminnassamme.

Työntekijöiden hyvinvointi ja tavoitteemme olla paras työpaikka jokaiselle nykyiselle ja tulevalle vincitläiselle säilyy strategiamme peruspilarina.

Julius Manni
toimitusjohtaja