Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu sen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vincit Oyj ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020), mutta yhtiön hallitus kuitenkin arvioi jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain.

Tietoa Vincitin hallituksen osakeomistuksista löydät täältä

Tarkastusvaliokunta add

Hallitus on perustanut 26.4.2023 tarkastusvaliokunnan. Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan tarkastusvaliokuntaan valittiin Pekka Vähähyyppä (puheenjohtaja), Mervi Airaksinen ja Frank Korsström.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista päätettiin maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti muun muassa:

 • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;

 • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;

 • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;

 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;

 • seurata Yhtiön tilintarkastusta;

 • valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta add

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon elokuun viimeisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä elokuun viimeisenä arkipäivänä. Todistus tulee toimittaa yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti viisi suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vincit Oyj:n nimitystoimikunnan kaudella 2023-2024 muodostavat seuraavat jäsenet:

 • Mikko Kuitunen, Hallituksen puheenjohtaja, Vincit
 • Lauri Puolanne, Hallituksen puheenjohtaja, Bcore
 • Timo Sallinen, Sijoitusjohtaja, Varma
 • Niko Syrjänen, Osakesijoitusjohtaja, Elo
 • Karoliina Lindroos, Vastuullisen sijoittamisen johtaja, Ilmarinen

Hallituksen kokoonpano

Mikko Kuitunen, s. 1980

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen, sijoittaja
Koulutus: DI

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Mikko Kuitunen toimi Vincitin toimitusjohtajana sen perustamisesta 2007 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka, ja palasi toimitusjohtajaksi 1.6.2018-31.7.2021. Ennen Vincitin perustamista Mikko toimi erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia Hightech Oy:ssä ja Sasken Finland Oy:ssä vuosina 2004–2007. Mikko toimi aiemmin myös Vincitin jakautumisen yhteydessä perustetun Amor & Labor Oy:n toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustoimet

Lisäksi hän on osallistunut ja osallistuu aktiivisesti useiden yritysten hallitustyöskentelyyn.

Riippumattomuus

Riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Mervi Airaksinen, s. 1980

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Suomen kansalainen
Päätoimi: Microsoft Oy:n toimitusjohtaja
Koulutus: KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Ennen Microsoftia Mervi on toiminut mm. Cisco Systems Suomen ja Baltian sekä Also Suomen toimitusjohtajana ja Elisalla kehitystehtävissä.

Keskeiset luottamustoimet

Hallitus- ja neuvonantajaroolissa hän on Learning Intelligence Group:ssa (hallituksen puheenjohtaja), Nordic Morning Group:ssa (hallituksen varapuheenjohtaja), YTK:ssa (yleinen työttömyyskassa), Vaasan Yliopistolla sekä Teknologiateollisuudessa.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Pekka Vähähyyppä, s. 1960

Hallituksen jäsen vuodesta 2019, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Koulutus: KTM ja eMBA

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Pekka toimi Stockmannin talousjohtajana vuosina 2019-2022, ja ennen sitä hän toimi Finnair Oyj:n talousjohtajana vuosina 2015-2019. Sitä ennen hän toimi talous- ja rahoitushallinnon johtotehtävissä muun muassa Stockmann Oyj:ssä, Nestlén pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, OKO-Venture Capitalissa ja A-lehdissä.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Arto Martonen, s. 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Pääomasijoittaja, hallitusammattilainen
Koulutus: Tradenomi

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Arto Martonen on toiminut yrittäjänä Motley Agency Oy:ssä vuosina 2010-2021

Keskeiset luottamustoimet

Arto Martonen on toiminut päätoimisena hallitusammattilaisena sekä pääomasijoittajana. Arto toimii hallituksen puheenjohtajana Motley Mothership Oy:ssä sekä Kick AI Ltd Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä NBI Nordic Beauty Import Oy:ssä, Global Tire Technologies NV:ssä, Alexandria Oyj:ssä, Courtjester Oy.ssä, Kiinteistömaailma Oy:ssä, Noble Holdings Oy:ssä ja Woodia Oy:ssä.

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Frank Korsström, s. 1958

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Koulutus: DI, KTM

Tausta add

Keskeinen työkokemus

Frank Korsström on tehnyt pitkän uran konsultoinnin parissa (SIAR, BCG, Accenture). Hän työskenteli vuoteen 2020 asti Suomen Accenturen maajohtajana ja Pohjoismaiden johtajana.

Muut luottamustoimet

Frank on toiminut Senior Advisorin roolissa sekä hallitusammattilaisena (Hartwall Capital, Ficolo, Rej-Design, Boing Solutions, Trailmaker).

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta