Sijoittajat

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta2023:

“Vuosi 2023 oli Vincitille kaksijakoinen: otimme monilla osa-alueilla selkeitä
kehitysaskeleita, mutta jäimme jälkeen vuoden tavoitteista kannattavuuden ja
liikevaihdon kehityksen osalta. Jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla nähdyt trendit –
asiakaskysynnän muutokset ja voimakkaasti lisääntynyt hintakilpailu erityisesti
räätälöidyn ohjelmistokehityksen saralla – jatkuivat vuoden loppua kohti, eivätkä
myyntiin ja markkinointiin tehdyt panostukset heijastuneet liikevaihdon kehitykseen
toivotulla vauhdilla. Myös kesän jälkeinen hyvä kannattavuuskehitys notkahti vuoden
viimeisillä kuukausilla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon laskusuunta
jatkui, ja sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen aloitimme uuden vuoden
henkilöstömäärältämme 80 vincitläistä pienempänä kuin edellisenä vuonna.
Haasteista huolimatta Vincitin kassavirta parani yli kolme miljoonaa euroa tilikauteen
2022 verrattuna.

Saimme pitkin vuotta 2023 voimistuvia signaaleja siitä, että pohjoismaisilla
digimarkkinoilla menestyvät nyt ne toimijat, jotka ymmärtävät syvällisemmin
asiakkaidensa liiketoimintaa ja kykenevät soveltamaan osaamistaan eri toimialojen
liiketoimintakriittisiin haasteisiin. Bilot-yhdistymisen myötä uudistunut
tarjoomamme sekä strategiamme vastaavat hyvin juuri tähän markkinakehitykseen:
asiakkaidemme liiketoiminnan tuloksellisuuteen keskittymiseen. Oma
muutosmatkamme on hyvällä polulla, mutta kehityksen positiivinen tulosvaikutus vie
ennakoitua pidempään. Uusien kokonaisvaltaisten projektien myyntisyklit ovat pitkiä
ja samanaikaisesti tuntiveloituksena tehtävän ohjelmistokehitystyön kysyntä on
toistaiseksi laskenut.

Yhdysvalloissa sopeutimme kustannusrakennettamme, mutta uuden
korkoympäristön vaikutukset kotikentällämme teknologia- ja startup-asiakkuuksissa
varjosti koko vuoden myyntiä. Asiakkaiden rahoitusvaikeudet johtivat myös noin
miljoonan euron myyntisaamisten alaskirjauksiin, jotka olivat syntyneet jo ennen
vuotta 2023. Haasteista huolimatta Yhdysvaltojen markkinoiden arvopotentiaali
Vincitille on merkittävä.
Vuoden aikana uudistettu brändi, asiakaslupaus sekä edelleen jatkuvat panostukset
myynnin ja tarjooman kehittämiseksi luovat perustan ja painopisteet alkaneelle
vuodelle. Asiakastoimituksista Suomessa haluaisin erityisesti mainita Certialle
tekemämme SAP S/4HANA-toteutuksen annetussa aikataulussa ja laatuvaatimusten
mukaisesti sekä hankkeemme Verkkokauppa.comin kanssa, jossa saavutimme
yhdessä mittavat vaikutukset digikanavan asiakaskokemukseen. Yhdysvalloissa
teimme tärkeitä uusia päänavauksia matkailu-, media- ja vähittäiskaupan alalla.

Panostuksemme tekoälyratkaisujen konsultointiin jatkuu konkreettisten
asiakashankkeiden kautta sekä investoimalla kaikkien asiantuntijoidemme
systemaattisen koulutuksen: pelkästään viime vuonna yli 100 vincitläistä suoritti
virallisesti todennetun sertifikaatin AI-teknologioihin ja kevään aikana olemme
tuplaamassa tämän määrän.

Vaikeasta vuodesta huolimatta olen ylpeä siitä, millä tarmolla vincitiläiset ovat
käärineet hihansa ja pyrkineet löytämään keinot, joilla rakennamme uuden pohjan
paremmille maanantaille nopeasti muuttuvalla IT-palvelumarkkinalla – niin
asiakkaillemme kuin kaikille vincitläisille.”