Sijoittajat

Toimitusjohtajalta

ToimitusjohtajaltaH1 / 2023:

”Vincitin liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia vertailukaudesta Bilot-fuusion siivittämänä. Vincitin
perinteinen vahvuusalue, räätälöity ohjelmistokehitys, on kuitenkin ennakoitua nopeammassa
markkinamurroksessa asiakaskysynnän muutoksen ja voimakkaan hintakilpailun vuoksi. Tämä heikentää
odotuksiamme liikevaihdon kasvulle ja kannattavuudelle toisella vuosipuoliskolla, minkä johdosta
alensimme ohjeistustamme kesäkuussa. Samanaikaisesti strategiamme mukainen siirtymä asiakkaidemme
arvoketjussa ylöspäin etenee. Jatkamme Vincitin uudistamista kehittämällä uudenlaista kaupallista
osaamista ja päivittämällä syyskauden aikana brändimme. Bilot-fuusion myötä vahvuutemme
SAP-ekosysteemissä on asemoinut Vincitin uudestaan ja avannut meille uudenlaisen asiakasmarkkinan.
Panostamme myös strategisen kumppanuuden kehittämiseen Microsoftin kanssa, erityisesti
SAP-teknologioiden yhdistämiseen Azure-pilviratkaisuihin sekä tekoälyn hyödyntämiseen
ohjelmistokehityksessä.

Yhdysvalloissa liiketoimintamme oli lievästi tappiollinen ja käänne parempaan vaatii meiltä onnistumisia
uusmyynnissä nykyistä laajemmin eri toimialoilla. Olemme sopeuttaneet Vincit USA:n kustannusrakennetta
uuteen tilanteeseen sekä uudistaneet paikallisen johtamismallin myynnin ja markkinoinnin osalta.
Euroopassa kannattavuuttamme heikensi Suomessa toiselle vuosineljännekselle kohdentunut
työehtosopimuksen mukainen kertakorvaus koko henkilöstölle sekä korkeat yleiskustannukset. Olemme
lisänneet kannattavuutta tehostavia toimenpiteitä ja kustannusfokusta. Sulautimme katsauskaudella
DevOps & Platforms -yksikön Talent & Delivery -yksikköön, joka vastaa jatkossa koko yhtiön
palvelutuotannosta. Samalla tiivistimme johtoryhmän kokoonpanoa, toteutimme henkilöstövähennyksiä ja
lomautuksia sekä jatkoimme toimitilakustannusten karsimista.

Horisontissa on edelleen epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät makrotalouden näkymiin ja heijastuvat
yritysten investointihalukkuuteen erityisesti uusien digitaalisten palveluiden osalta. Vaikka kuluva vuosi
näyttäytyy tällä hetkellä haastavana, olen luottavainen Vincitin menestymiseen toimialan murroksessa,
käynnissä olevan muutosmatkamme edetessä.”