Sijoittajat

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

Vincitin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.