Sijoittajat

Osinkopolitiikka

Osinko

Vincitin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.