Sijoittajat

Vincit sijoituskohteena

Vincit sijoituskohteena

Vuonna 2007 perustettu Vincit on digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaitaan kaupallisten kyvykkyyksien transformaatiossa ja digitaalisen kehityksen kiihdyttämisessä.

Bilot Oyj sulautui Vincitiin 1.7.2022. Bilot-fuusion myötä uusiutuneen Vincitin tarjoamassa yhdistyy liiketoimintalähtöinen muotoilu, räätälöity ohjelmistokehittäminen, datakyvykkyydet sekä laaja osaaminen erityisesti SAP-ekosysteemin teknologioissa. Lisäksi Vincitin vahva maine digitaalisten huippuasiantuntijoiden kotina tarjoaa erinomaisen kasvupohjan jatkaa asiakkaiden digikehityshankkeiden kiihdyttäjänä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10 prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on, että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.

Vincitin tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Miksi sijoittaa meihin?

Selkeät osaamiskärjet ja vahva asemoituminen IT-markkinan kasvavilla ja vakiintuneilla alueilla

Monialaisena, mutta ketteränä digitaalisena toimijana, pystymme tarjoamaan koko elinkaaren kattavan palvelutarjoaman sekä toteuttamaan vaativia ja liiketoimintakriittisiä hankkeita. Kuulumme kärkiyhtiöihin nopeasti kasvavassa digitaalisten palveluiden markkinassa. Bilot Oyj:n kanssa tapahtuneen yhdistymisen myötä palvelutarjoamamme täydentyi integraatio- ja taustajärjestelmäosaamisella, mikä vahvistaa kilpailukykyämme myös vakiintuneemmalla IT-taustajärjestelmien markkinalla.

Strategisen IT-kumppanin asema tuo jatkuvuutta

Olemme muovanneet palveluliiketoimintaamme viime vuosina projektitoimittajan roolista kohti strategisen ja liiketoimintakriittisen kumppanin roolia. Palveluliiketoimintamme muodostaa loogisen ketjun digipalveluiden muotoilun, kehityksen, kaupallistamisen ja jatkuvan ylläpidon välille. Bilot Oyj:n kanssa tapahtuneen yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vahvaa integraatio- ja taustajärjestelmäosaamista, mikä vahvistaa asemaamme strategisena IT-kumppanina.

Olemme erikoistumassa entistä enemmän asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja kokonaisvaltainen asiakaskokemus ovat keskiössä. Tämä suuntaa kehittää asiakkuuksiemme luonnetta entistä pitkäaikaisemmaksi, ja kyvykkyytemme jatkuvaan palvelutuotantoon korostuu entisestään.

Näytöt kannattavasta kasvusta kotimaassa ja kansainvälisesti

Vuoden 2016 listautumisen jälkeen liikevaihtomme kasvu on ollut keskimäärinen 15 %:n tasolla. Yhdysvaltojen liiketoimintamme on kasvanut tasaisesti ja kannattavasti, kasvun ollessa yli 40 % edellisvuodesta vuonna 2022. Yhdysvaltojen kasvutarinamme on todiste siitä, että osaamiskärkemme ovat teräviä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kasvu on tapahtunut omilla vahvuuksillamme, ja olemme suunnitelmallisesti kasvattaneet projektien keskimääräistä kokoa ja kestoa, sekä onnistuneet saamaan asiakkaiksemme johtavia globaaleja brändejä, kuten Yamaha, Kellogg’s, GE ja Nokia. Nykyisellä kasvu-urallaan Yhdysvaltojen liiketoimintamme muodostaa jatkossa yhä merkittävämmän osan koko Vincitin liiketoiminnasta.

Vahva kassavirta ja tase mahdollistavat yritysostot ja osingonjaon

Suomen ja Pohjoismaisen IT-markkinan konsolidaation odotetaan käyvän yhä aktiivisempana niin pienten, keskisuurten kuin myös suurten toimijoiden keskuudessa. Tuoteportfolion laajentaminen ja maantieteellinen laajentuminen epäorgaanisesti on ollut keskeinen osa Vincitin kasvutarinaa.

Liiketoimintamme vahva kassavirta antaa meille hyvät edellytykset liiketoiminnan vahvistamiseen yritysostoin. Pyrimme myös jakamaan vähintään 30 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.

Osinko

EUR

Työnantajamielikuva alan parhaimpia

Vincitin menestyksen ja nopean kasvun avain on monesti palkittu organisaatiokulttuurimme. Positiivisen ja erottautuvan työnantajaimagon myötä meillä on edellytykset menestyä hyvin kilpaillulla osaajamarkkinalla, mikä osaltaan tukee kasvutarinaamme. Kykymme rekrytoida alan parhaita ja kokeneimpia osaajia sekä kouluttaa itse alalle uusia tulevaisuuden tähtiä ovat keskeisiä kilpailutekijöitä kuumana käyvillä osaajamarkkinoilla.

Markkinakatsaus

Avainluvut