Sijoittajat

Markkinakatsaus

Markkinakatsaus

Helsingistä Kaliforniaan

Pohjoismaat ja Yhdysvallat ovat pääasialliset markkina-alueemme ja meillä on toimistoja Suomessa, Puolassa, Portugalissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa liikevaihdostamme tulee tällä hetkellä Suomen IT-palvelumarkkinoilta, mutta palvelemme myös asiakkaita Ruotsissa, minkä lisäksi omaamme hyvät näytöt kasvusta Yhdysvaltojen markkinoilla. Odotamme, että Yhdysvaltain liiketoiminnasta tulee yhä merkittävämpi osa liiketoimintaamme.

Markkinan kasvuajurit

Nopeutuva digitalisaatio vauhdittaa markkinoiden kasvua

Digitalisaatio megatrendinä jatkaa kasvamistaan ja digitaalisuudesta tulee yhä kriittisempi tekijä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa. Digitalisaatio vaatii valtavia resursseja uusien sovellusten rakentamiseen, integrointiin ja ylläpitoon, minkä lisäksi uusia teknologioita kehitetään yhä nopeampaan tahtiin. Tämän vuoksi IT-konsultointiyritysten pitkän aikavälin kysyntäperusteet ovat vahvat.

IT-palveluyritykset tarjoavat sijoittajalle hyvän mahdollisuuden sijoittaa digitalisaatiokehitykseen matalammalla riskiprofiililla.

IT on kriittinen osa-alue yritysten liiketoiminnassa, strategiassa ja tekemisessä

Digitaalisuus on kasvanut tukitoiminnosta liiketoiminnan transformaation liikkeelle panevaksi voimaksi. Nykyaikaiset yritykset kehittyvät ja muuttuvat digitaalisuuden kautta. Tämä kehitys tarkoittaa, että yritysten on aktiivisesti varmistettava, että organisaatio, sen työntekijät, prosessit ja sidosryhmät ovat osa muutosta.

Digitaalisuudella on nykyään keskeinen rooli liiketoiminnassa innovoinnin, kasvun ja tehokkuuden edistäjänä, mikä vahvistaa sen roolin osana liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

IT-konsulttiyritykset ovat edelleen merkityksellisiä digitaalisen muutoksen mahdollistajia

Digitaalinen transformaatio edellyttää tietoa, osaamista ja resursseja, jotka ovat yleensä yritysten ydinalueiden ulkopuolella. Siksi IT-konsulttiyritysten tarve on edelleen suuri, sillä ne pystyvät tukemaan ja mahdollistamaan muutosta tarvittavalla osaamisella ja tiedolla. Vaikka yritykset ovat alkaneet rakentaa näitä valmiuksia myös itse, digitaalisen muutoksen kasvava tarve kaikilla toimialoilla pitää kysynnän ulkoiselle tuelle vahvana.

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmäämme

Hallitus

Tutustu hallitukseemme