Sijoittajat

Markkina

Markkina

Vincit toimii vahvasti kasvavalla toimialalla, joka kattaa IT-palvelut ja konsultoinnin sekä ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen.

Valtaosa liikevaihdostamme kertyy Suomen IT-palvelumarkkinalta, joka on arvioitu analyysiyhtiö Inderesin toimesta jakaantuvan noin 3,5 miljardin euron yksityiseen ja noin 1,1 miljardin euron kokoiseen julkiseen sektoriin (IDC, tutkihankintoja.fi). Suomessa ohjelmistoalan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 10,8 miljardia euroa, ja se työllisti 59 747 henkilöä yhteensä 7 557 yrityksessä (Tilastokeskus). Toimiala kasvoi Suomessa keskimäärin 7 % vuonna 2020 ja vuositasolla alalle tulee melkein 1 500 uutta yritystä. (EK 2020).

Vincit on perinteisesti toiminut pääasiassa Suomen ja Yhdysvaltojen IT-palvelumarkkinoilla, mutta palvelee myös keskieurooppalaisia asiakkaita Suomesta käsin. Vuosina 2021 ja 2022 Vincit USA sai tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja nousi mukaan maineikkaalle Inc. 5000-listalle. Yhdistyttyämme vuonna 2022 Bilot Oyj:n kanssa palvelemme myös asiakkaita Ruotsissa ja Puolassa.

Vincitin orgaaninen kasvu on ollut vahvaa läpi 2010-luvun, ja kasvu on ollut kotimaista IT-markkinaa nopeampaa. Kasvuamme on vauhdittanut vahva asemoituminen IT-markkinan kasvualueille sekä menestys IT-toimialan kiihtyvässä osaajakilpailussa.

Markkinan kasvuajurit

 • IT:stä tulee yhä keskeisempi osa yhtiöiden liiketoimintaa ja strategiaa

 • Digitalisaation kiihtyminen vauhdittaa markkinan kasvua

 • IT-palvelumarkkinan määritelmä laajenee

Markkinan sisäinen jakautuminen Suomessa

Uusien digitaalisten palveluiden markkina

 • Käsittää räätälöidyn ohjelmistokehityksen

 • Kokonaismarkkinan nopeimmin kasvava osa-alue

 • Tunnettuja toimijoita: Vincit, Reaktor, Futurice, Siili, Nitor ja Bitfactor

 • Markkinalle ominaista on matala alalle tulon kynnys

IT-taustajärjestelmien ja yritysohjelmistojen markkina

 • Käsittää laajasti toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liitännäiset järjestelmät

 • Tunnettuja toimijoita Innofactor, Enfo, Solteq, Digia, Sofigate, eCraft, TietoEVRY ja CGI

 • Markkinalle ominaista on hidas kasvu ja korkea alalle tulon kynnys

IT-alustojen markkina

 • Kattaa pääasiassa infrastruktuuripalvelut sekä ICT-ulkoistuksen

 • Tunnettuja toimijoita: TietoEVRY ja Fujitsu

 • Alalle tulon kynnys korkea, koska markkina on edellyttänyt skaalaetuja ja investointeja

 • Pilvimurroksen myötä markkinalla on nopeasti hiipuvia (paikallinen infra) ja rajusti kasvavia alueita (pilvialustat)

IT-palvelumarkkinan ja sen euromääräistä kokoa on yhä vaikeampi hahmottaa, sillä IT:n ja teknologian asema jatkaa vahvistumistaan yritysten liiketoiminnan ytimissä eri toimialoilla. Siten IT-palveluyhtiöiden toimintakenttä risteää yhä vahvemmin uusien rinnakkaismarkkinoiden kanssa, joiden ei ole perinteisesti katsottu kuuluvan IT-markkinoihin. Näitä ovat esimerkiksi strategiakonsultointi, transformaatiojohtaminen, design ja palvelumuotoilu. Uusien digitaalisten palveluiden odotetaan kasvavan huomattavasti nopeammin kuin perinteisten IT-palveluosa-alueiden, jotka kuitenkin kasvavat maltillisesti ja tasaisesti vuodesta toiseen.

Kilpailuympäristön laajentuminen Bilot-yhdistymisen myötä

Yhdistyminen Bilot Oyj:n kanssa vahvisti palveluvalikoimaamme arvokkaalla taustajärjestelmäosaamisella. Alati kiihtyvän digitalisaation myötä asiakkaamme ovat tilanteessa, jossa uusia digitaalisia palveluita ja niihin liittyvää dataa tulee pystyä integroimaan yhä tiiviimmin taustajärjestelmiin, jotta uusista ratkaisuista saadaan täysi liiketoiminnallinen hyöty irti.

Yhdistymisen myötä kilpailuympäristömme laajeni käsittämään IT-taustajärjestelmien markkinan, jossa Bilot Oyj on tunnettu luotettavana toimijana. Uusien digitaalisten palveluiden markkinaan verrattuna kilpailukenttä taustajärjestelmien markkinalla on huomattavasti vakiintuneempi, ja alalle tulon kynnys korkeampi. Lisäksi taustajärjestelmiin vaadittavien kyvykkyyksien rakentaminen on haastavaa, minkä seurauksena asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkäkestoisia.

Kilpailuympäristömme laajeni myös maantieteellisesti Puolaan ja Ruotsiin, jossa Bilot Oyj on viime vuodet tavoitellut markkina-asemansa vahvistamista. Bilot on saavuttanut Ruotsissa hyvän jalansijan etenkin B2B-verkkokaupassa, jonka markkina tulee kasvamaan vahvasti. Yhdistymisen yhteydessä Bilot arvioi, että Puolassa on vuorostaan suurta tarvetta digitalisaatiolle ja uusille IT-ratkaisuille.

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmäämme

Hallitus

Tutustu hallitukseemme